Adw. Jerzy Kwaśniewski zaprasza do organizowania debat

Seminarium „Ku wydoskonaleniu Konstytucji” oraz opinia słuchaczy wywodzących się z różnych organizacji pozarządowych jeszcze bardziej uwypukliły potrzebę dyskusji na temat Konstytucji. Narodowe Konsultacje Konstytucyjne są odpowiedzią na tę potrzebę. O organizowaniu debat opowiada inicjator projektu adw. Jerzy Kwaśniewski.