Dla moderatora

Jak zorganizować Debatę?

  1. Organizator spotkania wyznacza termin, zapewnia salę, zaprasza uczestników. W zaproszeniu przesyła uczestnikom pytania dedykowane każdej z dziesięciu Debat.
  2. Organizator rozpoczyna spotkanie od wyznaczenia moderatora (może to być również sam organizator), który powinien przez całą dyskusję pozostawać neutralny.
  3. Na początku spotkania warto rozdać kartki z głównymi pytaniami, na które uczestnicy będą szukać tego dnia odpowiedzi. (Debaty)
  4. Moderator/organizator może wyznaczyć również protokolanta, czyli osobę, która na bieżąco będzie zapisywać główne wątki rozmowy.
  5. Jeżeli uczestnicy się nie znają, na początku dyskusji powinni się wszyscy przedstawić i powiedzieć kilka słów o sobie, np. z jakiej są organizacji.
  6. Moderator powinien przedstawić temat i najważniejsze punkty dyskusji.
  7. Moderator prowadzi dyskusję na podstawie pytań przygotowanych dla każdej Debaty, jeżeli jest taka potrzeba może zaproponować przerwę uczestnikom.
  8. Moderator zapewnia możliwość zabrania głosu przez każdego z uczestników, ale może też poprosić o skrócenie wypowiedzi, jeżeli uzna, że jest za długa lub nie na temat. Jeśli ktoś nie chce się wypowiadać, warto zachęcić, ale nie zmuszać.
  9. Moderator powinien zwracać uwagę na pilnowanie czasu wypowiedzi i głównego wątku. Głosy krytyczne są równie ważne dla dobrej dyskusji, więc nie należy odbierać głosu osobom, które wyrażają odmienny punkt widzenia.
  10. Na koniec spotkania moderator robi krótkie podsumowanie dyskusji i przedstawia grupie główne tezy, jakie pojawiły się podczas rozmowy. Najlepiej od razu też umówić spotkanie na kolejny miesiąc.
  11. Po spotkaniu moderator wspólnie z protokolantem powinien sporządzić opis spotkania. W tym celu na dole strony znajduje się specjalny formularz, który należy wypełnić w przeciągu 7 dni od przeprowadzenia Debaty.
  12. W formularzu należy zapisać najważniejsze tezy, jakie pojawiły się podczas dyskusji, oryginalne spostrzeżenia i pomysły, problematyczne zagadnienia, na które grupa nie mogła znaleźć odpowiedzi lub wywołały najwięcej emocji. Prosimy zaznaczyć, w których punktach nie udało się ustalić wspólnego stanowiska, czy były duże rozbieżności. Warto napisać, czy jakieś postulaty szczególnie spodobały się grupie. W uwagach warto wyszczególnić zagadnienia, które były niezrozumiałe, albo o których grupa nie chciała dyskutować, a także własną subiektywną ocenę spotkania.

  Jeśli masz jakieś pytania, NAPISZ DO NAS

  Po każdej Debacie prosimy wypełnić formularz, zawierający opis spotkania.