Aktualności

NKK podczas Szkoły Letniej w Toruniu

NKK podczas Szkoły Letniej w Toruniu

W dniach 21-25 sierpnia 2022 r. w Toruniu odbyła się Szkoła Letnia „WOLNOŚĆ kocham i rozumiem: wolność religijna w dialogu z wolnością słowa”, organizowana przez Laboratorium Wolności Religijnej. Uczestnikami wydarzenia byli głównie studenci, doktoranci (zwłaszcza...

Spotkanie w Rzeszowie

Pod koniec lipca w Rzeszowie odbyło się spotkanie z inicjatorem projektu Narodowych Konsultacji Konstytucyjnych Jerzym Kwaśniewskim, podczas którego uczestnicy rozmawiali m.in. o inicjatywie „wydoskonalenia” Konstytucji. W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy...

Prof. Majchrowski o Konstytucji i Sprawiedliwości

Profesor Jan Majchrowski podczas spotkania autorskiego odniósł się do tego, jak powinna być tworzona Konstytucja, a także nawiązał do zagadnień związanych z tematyką czerwcowych debat: Sprawiedliwość – Prawo – Sądy. -„Najpierw trzeba się zastanowić, jak ma wyglądać...

Wrocławska debata Państwo-Wspólnota-Rodzina

W dniu 31 maja we Wrocławiu odbyła się debata Państwo-Wspólnota-Rodzina, w której udział wzięło ponad 20 osób z różnych organizacji społecznych. Po krótkiej prelekcji inicjatora projektu – adw. Jerzego Kwaśniewskiego, uczestnicy podzielili się na trzy grupy, w których...

Majowa Debata we Wrocławiu – zaproszenie

Projekt Narodowych Konsultacji Konstytucyjnych obejmuje 10 debat dotyczących fundamentalnych dla Polski kwestii. Maj dedykowany jest zagadnieniom: Państwo - Wspólnota - Rodzina Przedstawiciele organizacji społecznych spotkają się m.in. we Wrocławiu, aby wspólnie...

Adw. Jerzy Kwaśniewski zaprasza do organizowania debat

Seminarium „Ku wydoskonaleniu Konstytucji” oraz opinia słuchaczy wywodzących się z różnych organizacji pozarządowych jeszcze bardziej uwypukliły potrzebę dyskusji na temat Konstytucji. Narodowe Konsultacje Konstytucyjne są odpowiedzią na tę potrzebę. O organizowaniu...

Wystąpienie dr. Marcina Olszówki

Podczas seminarium „Ku wydoskonaleniu Konstytucji” głos zabrał dr Marcin Olszówka - prawnik, dyrektor Departamentu Prawa Konstytucyjnego i Administracyjnego w Rządowym Centrum Legislacji, wykładowca Collegium Intermarium. "Godność nie jest konstrukcją wykreowaną przez...

Wystąpienie adw. Jerzego Kwaśniewskiego

Podczas seminarium „Ku wydoskonaleniu Konstytucji” głos zabrał adw. Jerzy Kwaśniewski - prezes Instytutu Ordo Iuris, przewodniczący Rady Powierniczej Collegium Intermarium. "Debata nad wydoskonaleniem Konstytucji narodowej, nad wydoskonaleniem ustroju...

Wystąpienie dr hab. Marii Gintowt-Jankowicz

Podczas seminarium „Ku wydoskonaleniu Konstytucji” głos zabrała dr hab. Maria Gintowt-Jankowicz - Dyrektor Departamentu Prawa Konstytucyjnego i Administracyjnego w Rządowym Centrum Legislacji, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. "W Konstytucji nie...

Wystąpienie dr. Filipa Ludwina

Podczas seminarium „Ku wydoskonaleniu Konstytucji” głos zabrał dr Filip Ludwin - prawnik, prorektor ds. kształcenia, dziekan wydziału prawa Collegium Intermarium. "Konstrukcja podziału władzy, jaką znają konstytucje współczesnych państw demokratycznych, zerwała z...

Wystąpienie dr. hab. Jana Majchrowskiego

Podczas seminarium „Ku wydoskonaleniu Konstytucji” głos zabrał dr hab. Jan Majchrowski - prawnik, politolog, profesor UW oraz były sędzia SN. "Polska to tysiąc lat naszej tradycji i wspólnoty oraz dobra wspólnego, które staraliśmy się tworzyć. Jest to tysiąc lat...

Wystąpienie adw. dr. Krzysztofa Wąsowskiego

Podczas seminarium „Ku wydoskonaleniu Konstytucji” głos zabrał dr Krzysztof Wąsowski - generał Zakonu Rycerzy Jana Pawła II. "Od co najmniej kilkudziesięciu lat nie mamy czegoś takiego, jak prawo naturalne i zapanował w naszym systemie pozytywizm prawniczy. Przestała...

Wystąpienie prof. Anny Łabno

Podczas seminarium „Ku wydoskonaleniu Konstytucji” głos zabrała prof. Anna Łabno - konstytucjonalistka z Uniwersytetu Śląskiego. "O naszej tożsamości ustrojowej decyduje nie tylko obecna Konstytucja, ale też cała przeszłość, która w Konstytucji musi być uwzględniona,...

Inauguracja projektu Narodowych Konsultacji Konstytucyjnych

Dzień po rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja odbyła się inauguracja projektu Narodowych Konsultacji Konstytucyjnych, który powstał z myślą „wydoskonalenia” obecnej ustawy zasadniczej. Seminarium „Ku wydoskonaleniu Konstytucji” odbyło się w siedzibie uczelni...

Jak organizować Debaty?

Koordynator projektu Narodowych Konsultacji Konstytucyjnych Halszka Bielecka tłumaczy, na czym polega projekt i jak najlepiej przygotować debatę. https://www.youtube.com/watch?v=1is-Isai3dU Więcej informacji w zakładce Dla Moderatora