Godność człowieka – państwo gwarantem czy zagrożeniem?