Dobro wspólne. Ojczyzna dla mnie, czy ja dla Ojczyzny?