Inauguracja projektu Narodowych Konsultacji Konstytucyjnych

Dzień po rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja odbyła się inauguracja projektu Narodowych Konsultacji Konstytucyjnych, który powstał z myślą „wydoskonalenia” obecnej ustawy zasadniczej.

Seminarium „Ku wydoskonaleniu Konstytucji” odbyło się w siedzibie uczelni Collegium Intermarium i składało się z trzech paneli:

I. Dobro wspólne jako naczelna wartość konstytucyjna,

II. Podział władzy – ochrona praw i wolności, spory kompetencyjne, sprawność państwa,

III. Przyrodzona, niezbywalna i nienaruszalna godność człowieka.

Prelegentami byli m.in. prof. Anna Łabno, adw. dr Krzysztof Wąsowski, dr hab. Jan Majchrowski, dr hab. Maria Gintowt-Jankowicz, adw. Jerzy Kwaśniewski, dr Marcin Olszówka i dr Filip Ludwin. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, klubów dyskusyjnych i społeczni liderzy. Wszyscy uczestnicy oceniali 25 lat funkcjonowania polskiej Konstytucji i rozważali zagadnienia możliwości jej korekty lub skuteczniejszego stosowania.