Jak organizować Debaty?

Koordynator projektu Narodowych Konsultacji Konstytucyjnych Halszka Bielecka tłumaczy, na czym polega projekt i jak najlepiej przygotować debatę.

Więcej informacji w zakładce Dla Moderatora