Konferencja „Przyszłość Polski – wierność chrześcijańskiemu dziedzictwu”

Podczas zorganizowanej przez Collegium Intermarium konferencji popularno naukowej z okazji rocznicy chrztu Polski adw. Jerzy Kwaśniewski mówił o tym, w jaki sposób chrześcijaństwo wpływa na fundament konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej. To wstęp i punkt wyjścia do badania i analizowania Konstytucji. Konferencja „Przyszłość Polski – wierność chrześcijańskiemu dziedzictwu” poprzedziła inaugurację projektu Narodowych Konsultacji Konstytucyjnych.