Ludożerca: Rozmowy Najtrudniejsze – Zwiefka vs. Kwaśniewski – NOWA KONSTYTUCJA

Inicjator projektu Narodowych Konsultacji Konstytucyjnych – Jerzy Kwaśniewski odpowiada na pytania dotyczące debat i istoty naszej inicjatywy w programie Ludożerca: Rozmowy Najtrudniejsze na kanale GadowskiTV.

-Można powiedzieć, że Konstytucja ’97 roku to konstytucja konfliktów. Konstytucja, która wprowadza permanentny stan wojny politycznej we wszystkich obszarach władzy. Taka była idea zapewne twórców tej konstytucji, aby osłabić państwo…

-Konstytucja 3 maja była możliwa nie dlatego, że miała wsparcie Sejmu, bo nie miała – jak doskonale wiemy, nie dlatego, że miała wsparcie rządzących, bo znaczna część rządzących nie chciała tej Konstytucji, ale dlatego, że istniała mocna świadomość w narodzie politycznym (wtedy w narodzie szlacheckim) – tego, że potrzebny jest nowy instrument rządzenia, który powstrzyma patologie i wzmocni państwo…

-Potrzebujemy mocnej świadomości społeczeństwa politycznego, czyli tych ludzi, którzy są aktywni społecznie, tych którzy są liderami społecznymi. Mocnej świadomości, że należy wydoskonalić Konstytucję, że należy ten ustrój postawić na nogi…

-Podczas debat my nie chcemy dyktować rozwiązań, my raczej zadajemy pytania, wspieramy środowiska, które chcą się spotykać, chcą dyskutować…

-Organizacje pozarządowe mają wartość dla społeczeństwa obywatelskiego, jeżeli są od rządu całkowicie niezależne, jeżeli są realnie wyrazem poparcia obywatelskiego. Finansowanie organizacji pozarządowych z finansów publicznych, albo ponadnarodowych, powoduje tak naprawdę taki wsobny chów pomiędzy politykami a organizacjami pozarządowymi. Politycy generują poparcie społeczne (fikcyjne) finansując organizacje pozarządowe, które twierdzą, że reprezentują społeczeństwo. Społeczeństwo zostaje odcięte od rządzenia, a rządzący z organizacjami pozarządowymi układają się i tak naprawdę przepływ personalny między tymi dwiema grupami cały czas następuje.