Majowa Debata we Wrocławiu – zaproszenie

Projekt Narodowych Konsultacji Konstytucyjnych obejmuje 10 debat dotyczących fundamentalnych dla Polski kwestii. Maj dedykowany jest zagadnieniom: Państwo – Wspólnota – Rodzina

Przedstawiciele organizacji społecznych spotkają się m.in. we Wrocławiu, aby wspólnie poszukać odpowiedzi na takie pytania: jak powinno wyglądać państwo, jego struktura, podział władzy, zadań, kompetencji; jaką rolę odgrywa suweren i jaki wpływ powinien mieć na funkcjonowanie państwa; jaka jest rola wspólnoty w funkcjonowaniu państwa, z uwzględnieniem zadań trzeciego sektora; w jaki sposób podkreślić rolę rodziny, jako podstawowej komórki społecznej, jakiej ochronie powinna podlegać; jakie są zależności między Państwem, Wspólnotą i Rodziną, jak te relacje powinny zostać uwzględnione w Konstytucji; czy bunt wobec legalnej władzy może być czymś uzasadniony.

We Wrocławiu pierwsze spotkanie w ramach Narodowych Konsultacji Konstytucyjnych odbędzie się 30 maja o godz. 18:00 w Domu Technika NOT (sala nr 104) przy ul. Piłsudskiego 74. Gościem specjalnym będzie inicjator projektu, prezes Instytutu Ordo Iuris – adw. Jerzy Kwaśniewski.

Tego dnia odbędzie się również inne wydarzenie, w którym wszyscy zainteresowani mogą wziąć udział. Od godziny 12:00 w ramach Akademii Ordo Iuris będzie trwać szkolenie dotyczące odpowiedzialności agresora za zbrodnie wojenne zarówno w perspektywie odpowiedzialności cywilnej jak i karnej. W celu zapisania się na szkolenie organizatorzy proszą o wysłanie zgłoszenia na adres [email protected] lub pod linkiem: https://akademia.ordoiuris.pl/rejestracja/

Wydarzenie odbędzie się w Domu Technika NOT (sala nr 104) przy ul. Piłsudskiego 74. A po szkoleniu rozpocznie się majowa debata konstytucyjna.

Serdecznie zapraszamy:

30 maja (poniedziałek)

godz. 12:00-17:00 (Akademia Ordo Iuris: Odpowiedzialność agresora za zbrodnie wojenne)

godz. 18:00-20:00 Narodowe Konsultacje Konstytucyjne Państwo – Wspólnota – Rodzina

Zapraszamy również inne miasta do podjęcia wyzwania i przeprowadzenia debat w swoich regionach.