Wrocławska debata Państwo-Wspólnota-Rodzina

W dniu 31 maja we Wrocławiu odbyła się debata Państwo-Wspólnota-Rodzina, w której udział wzięło ponad 20 osób z różnych organizacji społecznych.

Po krótkiej prelekcji inicjatora projektu – adw. Jerzego Kwaśniewskiego, uczestnicy podzielili się na trzy grupy, w których dyskutowano na takie tematy jak: struktura państwa, suwerenność, zasada pomocniczości, trójpodział władzy, znaczenie rodziny i wspólnoty, rola organizacji pozarządowych, możliwość buntu przeciwko władzy czy przekazanie suwerenności innym podmiotom. W każdym zespole był jeden moderator, który zapisywał najważniejsze wnioski. Całe spotkanie trwało ok. 2 godziny.

Dyskusje okazały się bardzo ożywione, często konfrontowały się ze sobą różne poglądy, ale każdy mógł się wypowiedzieć i został wysłuchany. W toku dyskusji pojawiały się zupełnie nowe pomysły i ciekawe rozwiązania systemowe. Wnioski zostaną wykorzystane do sporządzenia kompleksowego raportu, ale główną wartością debat jest ożywienie dyskusji na tematy fundamentalne dla społeczeństwa.

Zapraszamy do organizowania kolejnych debat. Tematem przygotowanym na czerwiec jest Sprawiedliwość – Prawo – Sądy.

O projekcie Narodowych Konsultacji Konstytucyjnych, a także o wrocławskiej debacie, opowiada w programie wrealu24 koordynator Halszka Bielecka.