Wystąpienie adw. dr. Krzysztofa Wąsowskiego

Podczas seminarium „Ku wydoskonaleniu Konstytucji” głos zabrał dr Krzysztof Wąsowski – generał Zakonu Rycerzy Jana Pawła II.

„Od co najmniej kilkudziesięciu lat nie mamy czegoś takiego, jak prawo naturalne i zapanował w naszym systemie pozytywizm prawniczy. Przestała się dzisiaj liczyć norma, a panuje przepis, który ustala ten, kto ma większość. Dzisiaj jedynym punktem odniesienia dla prawników jest to, co zadecyduje prawodawca” (fragment wystąpienia)