Wystąpienie adw. Jerzego Kwaśniewskiego

Podczas seminarium „Ku wydoskonaleniu Konstytucji” głos zabrał adw. Jerzy Kwaśniewski – prezes Instytutu Ordo Iuris, przewodniczący Rady Powierniczej Collegium Intermarium.

„Debata nad wydoskonaleniem Konstytucji narodowej, nad wydoskonaleniem ustroju Rzeczypospolitej, powinna się odbyć z jak najszerszym udziałem Polaków, z pełnym zaangażowaniem nie tylko ekspertów-konstytucjonalistów. Powinniśmy też zachęcić do jak największego zaangażowania obywateli w kształtowanie ustroju naszego kraju” (fragment wystąpienia)