Wystąpienie dr. Filipa Ludwina

Podczas seminarium „Ku wydoskonaleniu Konstytucji” głos zabrał dr Filip Ludwin – prawnik, prorektor ds. kształcenia, dziekan wydziału prawa Collegium Intermarium.

„Konstrukcja podziału władzy, jaką znają konstytucje współczesnych państw demokratycznych, zerwała z pewnym istotnym tłem, jakie było obecne, gdy o trójpodziale władzy pisał Monteskiusz i inni autorzy zajmujący się tym zagadnieniem. Podział władzy ma sens tylko wówczas, gdy wiąże się z podziałem suwerenności, natomiast, gdy zabraknie podziału suwerenności, podział władzy zaczyna się sypać i staje się tylko dodatkiem do Konstytucji” (fragment wystąpienia)