Wystąpienie dr hab. Marii Gintowt-Jankowicz

Podczas seminarium „Ku wydoskonaleniu Konstytucji” głos zabrała dr hab. Maria Gintowt-Jankowicz – Dyrektor Departamentu Prawa Konstytucyjnego i Administracyjnego w Rządowym Centrum Legislacji, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku.

„W Konstytucji nie jest nigdzie wyraźnie powiedziane, że Rzeczpospolita Polska może oddać część władzy organizacjom międzynarodowym. W tej materii mamy fundamentalny przepis art. 90, który mówi, że Polska może przekazać kompetencje organów publicznych w niektórych sprawach. Wobec tego, co się dookoła nas dzieje, gdyby więcej ludzi chciało czytać i rozumieć Konstytucję, to bylibyśmy w innym miejscu, również w kategoriach międzynarodowych” (fragment wystąpienia)