Wystąpienie dr. Marcina Olszówki

Podczas seminarium „Ku wydoskonaleniu Konstytucji” głos zabrał dr Marcin Olszówka – prawnik, dyrektor Departamentu Prawa Konstytucyjnego i Administracyjnego w Rządowym Centrum Legislacji, wykładowca Collegium Intermarium.

„Godność nie jest konstrukcją wykreowaną przez prawodawcę. Jest ona cechą obiektywnie istniejącą, którą ustrojodawca przyjmuje do wiadomości. Powszechnie uznaje się, że jest to jeden z tych fragmentów Konstytucji RP, który wskazuje, że ponad ustawą zasadniczą istnieje jeszcze porządek ponadpozytywny, porządek prawa natury” (fragment wystąpienia)