Wystąpienie prof. Anny Łabno

Podczas seminarium „Ku wydoskonaleniu Konstytucji” głos zabrała prof. Anna Łabno – konstytucjonalistka z Uniwersytetu Śląskiego.

„O naszej tożsamości ustrojowej decyduje nie tylko obecna Konstytucja, ale też cała przeszłość, która w Konstytucji musi być uwzględniona, niekoniecznie w sposób bezpośredni, ale poprzez pewne odwołania czy interpretacje. Ugruntowanie dobra wspólnego w przeszłości jest bardzo istotną kwestią” (fragment wystąpienia)