Majowa Debata we Wrocławiu – zaproszenie

Projekt Narodowych Konsultacji Konstytucyjnych obejmuje 10 debat dotyczących fundamentalnych dla Polski kwestii. Maj dedykowany jest zagadnieniom: Państwo – Wspólnota – Rodzina Przedstawiciele organizacji społecznych spotkają się m.in. we Wrocławiu, aby...

Adw. Jerzy Kwaśniewski zaprasza do organizowania debat

Seminarium „Ku wydoskonaleniu Konstytucji” oraz opinia słuchaczy wywodzących się z różnych organizacji pozarządowych jeszcze bardziej uwypukliły potrzebę dyskusji na temat Konstytucji. Narodowe Konsultacje Konstytucyjne są odpowiedzią na tę potrzebę. O organizowaniu...

Wystąpienie dr. Marcina Olszówki

Podczas seminarium „Ku wydoskonaleniu Konstytucji” głos zabrał dr Marcin Olszówka – prawnik, dyrektor Departamentu Prawa Konstytucyjnego i Administracyjnego w Rządowym Centrum Legislacji, wykładowca Collegium Intermarium. „Godność nie jest konstrukcją...

Wystąpienie adw. Jerzego Kwaśniewskiego

Podczas seminarium „Ku wydoskonaleniu Konstytucji” głos zabrał adw. Jerzy Kwaśniewski – prezes Instytutu Ordo Iuris, przewodniczący Rady Powierniczej Collegium Intermarium. „Debata nad wydoskonaleniem Konstytucji narodowej, nad wydoskonaleniem ustroju...

Wystąpienie dr hab. Marii Gintowt-Jankowicz

Podczas seminarium „Ku wydoskonaleniu Konstytucji” głos zabrała dr hab. Maria Gintowt-Jankowicz – Dyrektor Departamentu Prawa Konstytucyjnego i Administracyjnego w Rządowym Centrum Legislacji, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. „W...