Adw. Jerzy Kwaśniewski zaprasza do organizowania debat

Seminarium „Ku wydoskonaleniu Konstytucji” oraz opinia słuchaczy wywodzących się z różnych organizacji pozarządowych jeszcze bardziej uwypukliły potrzebę dyskusji na temat Konstytucji. Narodowe Konsultacje Konstytucyjne są odpowiedzią na tę potrzebę. O organizowaniu...

Wystąpienie dr. Marcina Olszówki

Podczas seminarium „Ku wydoskonaleniu Konstytucji” głos zabrał dr Marcin Olszówka – prawnik, dyrektor Departamentu Prawa Konstytucyjnego i Administracyjnego w Rządowym Centrum Legislacji, wykładowca Collegium Intermarium. „Godność nie jest konstrukcją...

Wystąpienie adw. Jerzego Kwaśniewskiego

Podczas seminarium „Ku wydoskonaleniu Konstytucji” głos zabrał adw. Jerzy Kwaśniewski – prezes Instytutu Ordo Iuris, przewodniczący Rady Powierniczej Collegium Intermarium. „Debata nad wydoskonaleniem Konstytucji narodowej, nad wydoskonaleniem ustroju...

Wystąpienie dr hab. Marii Gintowt-Jankowicz

Podczas seminarium „Ku wydoskonaleniu Konstytucji” głos zabrała dr hab. Maria Gintowt-Jankowicz – Dyrektor Departamentu Prawa Konstytucyjnego i Administracyjnego w Rządowym Centrum Legislacji, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. „W...

Wystąpienie dr. Filipa Ludwina

Podczas seminarium „Ku wydoskonaleniu Konstytucji” głos zabrał dr Filip Ludwin – prawnik, prorektor ds. kształcenia, dziekan wydziału prawa Collegium Intermarium. „Konstrukcja podziału władzy, jaką znają konstytucje współczesnych państw demokratycznych,...

Wystąpienie dr. hab. Jana Majchrowskiego

Podczas seminarium „Ku wydoskonaleniu Konstytucji” głos zabrał dr hab. Jan Majchrowski – prawnik, politolog, profesor UW oraz były sędzia SN. „Polska to tysiąc lat naszej tradycji i wspólnoty oraz dobra wspólnego, które staraliśmy się tworzyć. Jest to...